post02

60 / 100
  • نردبان
  • پمپ هوا
  • بدنه سیلو
  • لوله تخلیه
  • لوله تغذیه سیلو
  • محفظه غبارگیر

مخزن سیلو با حجم های گوناگون ، اصلی ترین بخش یک سیلوی سیمان است. سیمان درون مخزن نگهداری می شود. شکل ظاهری این مخازن غالبا استوانه ای است و در پایین به شکل مخروطی به منظور تخلیه سیمان تبدیل می شود. عوامل متعددی وجود دارد که مخازن بر اساس آن ها طراحی شده و بکار گرفته می شوند. مخزن سیلو همیشه مسقف است تا از محتویات داخل در برابر عوامل محیطی (مانند رطوبت) محافظت کند و از پخش شدن سیمان در زمان پُر کردن سیلو جلوگیری کند. سطح داخلی سیلو به صورتی است که سیمان به آن نمی چسبد و باعث افزایش عمر مفید سیلو و کاهش هزینه های نگهداری می شود. سیلو هیچگونه درزی نداشته و کاملا آب بند است.

ضخامت بدنه مخازن وابسته به فشار داخلی در حالت ماکزیمم است. چون ضخامت بدنه و کف سیلو با توجه به نوع مصالح طراحی می شود ، پیش از به کار بردن سیلوی سیمان برای ذخیره کردن دیگر مصالح فله ای باید با سازنده سیلو مشورت کرد. کمتر بودن چگالی مصالح فله ای مورد نظر از وزن مخصوص سیمان نمی تواند دلیلی کافی برای ذخیره ی آن نوع مواد در سیلوی سیمان باشد. چون هر چه سطح دانه ها زاویه دار تر باشد ، زاویه ی اصطکاک بیشتر شده و منجر به افزایش فشار بر بدنه می شود از طرفی هر چه دانه هاگرد گوشه تر باشند زاویه اصطکاک کم شده و فشار بر کف مخزن را افزایش می دهد. در مناطقی که درجه حرارت روز و شب اختلاف زیادی دارد ، در طول روز تابش شدید آفتاب باعث انبساط بدنه سیلو و در شب پایین آمدن دما باعث تمایل بدنه سیلو به انقباض می شود ولی دانه های سیمان کل فضایی را که انبساط ایجاد کرده پُر نموده و نمی گذارند مخزن منقبض گردد ؛ نهایتا فشار فشار داخلی مخزن بسیار افزایش می یابد و حتی ممکن است در صورت کافی نبودن ضخامت بدنه ، سیلو منفجر شود.

مشخص بودن تراز سیمان موجود در سیلو باعث جلوگیری از پُر کردن بیش از حد سیلو و ایجاد گرد و غبار زیاد و کنترل فشار داخل مخزن می شود. این تشخیص بر عهده حسگرهای تراز سیمان است. پُرکن مخزن به منظور پُر کردن سیلو به گونه ای است که این لوله به شیر تخلیه بونکر نصب می شود سپس بوسیله ی پمپ هوای نصب شده روی بونکر ، لوله با طول حداقل به صورت مماس داخل سقف مخزن شود ، سپس سیمان با فشار به بالای سیلو بریزد. توصیه می شود ارتفاع لوله پرکن مخزن حدود یک متر از سطح زمین برای دسترسی راحت اُپراتور بونکر باشد. نحوه ی استقرار این لوله باید از ایجاد نیروی افقی در اثر تغییر سرعت عبور سیمان و قوسهایی با قطر کمتر از یک متر در طول مسیر لوله پیشگیری کند.

با فراهم کردن مجرایی برای خروج هوایی که سیمان جایگزین آن شده ، مخزن تحت فشار قرار نگرفته و انتقال سیمان به سیلو انرژی کمتری صرف می کند. هوایی که قرار است از سیلو خارج شود دارای مقدار زیادی گرده ی سیمان است پس برای هدر نرفتن این سیمان و عدم ایجاد آلودگی در محیط اطراف فیلتر موجود است. محفظه ها بیشتر در بالای سیلو نصب می شوند و پس از جدا کردن سیمان از هوای خروجی ، آن را دوباره به سیلو وارد می کنند. حجم و ظرفیت این فیلترها متناسب با حجم سیلو برای مطلوب ماندن همیشگی فشار داخل سیلو می باشد. دسترسی به این فلترها بوسیله ی نردبان های موجود در کنار بدنه سیلو صورت می گیرد.

برای اطمینان از کارایی فیلترها ، بیشتر فیلترهای امروزی سیستمی دارند که با فشار هوا و یا ایجاد لرزش در محفظه ، فیلتر هوا را تمیز می کند. اگر فیلتر امکانات تمیز کننده خودکار نداشته باشد نیازمند حداقل هفته ای یک بار تمیزی برای پیشگیری از مسدود شدن فیلترها و افزایش فشار سیلو در پی آن ، می باشد.

وسایل معمولی که برای حمل سیمان و انتقال آن را به سیلو بر عهده دارند ، با فشار 200 کیلونیوتن بر متر مربع کار می کنند لذا برای تنظیم فشار ، جریان هوای 20 متر مکعب بر دقیقه باید از سیلو خارج شود و با در نظر گرفتن اثر فیلتر بر آن ، 10 متر مکعب بر دقیقه ظرفیت اضافه نیز در نظر گرفته می شود. در آخر این محفظه ها حداقل باید دارای ظرفیت عبور هوا با دبی 30 متر مکعب بر دقیقه باشند. می توان یک شیر تخلیه هوا با قطر 100 میلیمتر روی سیلو برای تنظیم فشار نصب کرد. مکنده هوا در سیلو باید همراه شیر ورود هوا باشد. زیرا همانطور که سیلوی تحت فشار خطرناک است ، سیلوی با فشار پایین نیز می تواند باعث کمانش بدنه و مشکل شدن خروج سیمان از سیلو گردد.

پمپ های هوادهی عاری از رطوبت برای پیشگیری از چسبیدن ذرات سیمان به یکدیگر و به بدنه به کار می روند. وجود هوا در سیمان به آن روانی یک سیال را می دهد و خروج آن از سیلو را سهولت می بخشد. نیروی محرکه ی این دمنده ها دیزلی ، گازی و یا برقی بوده و دارای ظرفیت هوادهی تا 800 cfm هستند.

پایه ها برای نگه داشتن مخزن و انتقال بار آن به شالوده به کار می روند و بر اساس وزن سازه در حالات مختلف پُر یا خالی بودن و حفاظت در برابر باد و دیگر بارهای احتمالی محاسبه و طراحی گردیده اند. فضایی دارای استحکام کافی در کنار سیلو برای استقرار بونکرهای سیمان باید تدارک دیده شود تا علاوه بر ایجاد امکان مانور و حرکت برای بونکر ، تحمل بار ناشی از بونکر را (تا چهل تُن) داشته باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!