post01

7 / 100

برای کارهای با حجم بالا بهتر است از سیمان فله ای استفاده نمود زیرا ارزانتر از سیمان پاکتی بوده و ضایعاتی در پی پاره کردن پاکت ها بوجود نمی آید ، کیفیت نگهداری سیمان و حفاظت آن در برابر رطوبت ، بیشتر می باشد ، آلودگی کمتر و تمیزی بیشتر ایجاد می کند و توزین و انتقال آن به بچینگ راحت تر است. برای استفاده از سیمان فله ای به استقرار سیلوهای سیمان در کارگاه نیاز داریم. برای استفاده ی صحیح و به صرفه از سیلو باید به حجم ذخیره سیمان ، شکل فیزیکی سیلو ، تاثیر عوامل جوی بر سیلو ، جنس مواد مورد استفاده در سازه سیلو و روش پُر و خالی نمودن سیمان از سیلو توجه کرد.

در انتخاب ظرفیت مناسب سیلوها باید به :

الف) مقدار تحویل در هر نوبت و مقدار اطمینان از زمان تحویل

ب) حداکثر میزان مصرف سیمان در زمان میان دو تحویل سیمان به کارگاه

پ) وضعیت راه دسترسی به کارگاه از محل توزیع سیمان توجه کرد.

سیلوهای فلزی دو نوع ثابت و قابل حمل دارند ؛ نوع قابل حمل چرخ هایی دارد که با نصب بر روی محورهایی امکان کشیده شدن توسط وسایل حمل را برای سیلو ایجاد می کند و دارای ظرفیت های مختلف تا 80 تن می باشد. سیلوهای ثابت بیشتر به کار می روند و دارای ظرفیت های 30 تا 1500 تُن هستند. تعداد سیلوهای مورد استفاده با توجه به نوع و حجم کار تعیین می شود و در بچینگ ها این تعداد می تواند یک تا هشت سیلو و یا بیشتر باشد. سیلوهای اضطراری و ذخیره زمانی که استفاده از سیلوهای اصلی به هر دلیل ممکن نیست ، به کار می روند. زمانی که تعداد زیادی سیلو برای نگهداری مواد مختلف به کار می روند باید هر سیلو با نصب برچسب ها و یا هر طریق مناسب دیگر مشخص شود که چه نوع مصالحی را داراست.

توصیه می شود که سیمان هایی از انواع مختلف و حتی سیمان هایی از یک نوع که از دو کارخانه متفاوت تهیه شده اند را مخلوط نکرد ، زیرا تفاوت های بسیار جزئی در ترکیب شیمیایی آنها منجر به تفاوت در خواص سیمان ها می شود و اشکالاتی در امر بتن ریزی ایجاد می کند.

وزن مخصوص انبوهی سیمان تازه ، بسته به مقدار هوای موجود در آن می تواند بین 1000 تا 1350 کیلوگرم بر متر مکعب باشد. بنابراین باید در سیلوها در حدود 25 درصد اضافه حجم برای پیش نیامدن مشکلی در زمان انتقال سیمان تازه از بونکر بوسیله پمپ هوا ، در نظر گرفته شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!